SEGÉDANYAG

Az 1989-es rendszerváltásról az erdélyi médiában is számos adatbázis kutatható, böngészhető: https://www.maszol.ro/index.php/idoutazo

Az I. világháborút lezáró párizsi békenkonferenciára csupán a győzteseket hívták meg, a történelemben példátlan módon. Az ott jelenlevő győztesek a vesztesnek nyilvánított államokkal szemben túlerő birtokában döntöttek. A felek eltérő, sőt szögesen ellentétes véleményét tükrözik a békedelegációk által benyújtott etnográfiai, gazdaságföldrajzi térképek is. Erről keress több információt online előadásainkat meghallgatva a Kolozsvári Rádió archívumában, valamint a közösségi oldalakon.http://szechenyicsalad.hu/38-kisebbsegvedelem-es-magyar-gazdasagi-onszervezodes/

Előadó : dr. habil. Hunyadi Attila Gábor, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet, BBTE

Előadás címe: Kisebbségvédelem és magyar gazdasági önszerveződés/önellátás Trianon nyomán
Erdélyben

Az előadás elérhető lesz élőben(kezdése: az előadás időpontjában)
https://www.facebook.com/szechenyicsalad/ vagy Zoom Meeting: https://us04web.zoom.us/j/3031559377?pwd=jagcRtie0vX86sPUArD4qs2ApaLAUg,

illetve később megtekinthető itt az Alapítvány honlapján

Időpont: 2020. április 29. 18:00 óra

https://www.maszol.ro/index.php/idoutazo/41-fotoleltar-egy-terrortamadasrol-ilyen-volt-kolozsvar-1944-juniusaban/ Idén június 2-án 76 éve, hogy Kolozsvárt bombázták. E témában Papp Annamária és Asztalos Lajos közölt két könyvet, korbalei fotó illusztrációkkal.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Történelem és Filozófia Kar

Magyar Történeti Intézet

Jelenkor Története és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

 

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt

Dr.Szálkai Kinga,

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar,

Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézete

egyetemi adjunktusának,

a CEEPUS vendégtanári program keretében tartandó

előadására

 melynek címe

„Közép-ázsiai államok és nemzeti identitások a szovjet térségben

 

 

Helyszín:         BBTE Történeti Intézete,

Napoca (Jókai) u. 11. szám, Imreh István terem

(Jelenkor Története Tanszék).

Időpont:         2019. november 26, KEDD, 16.00 óra.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Történelem és Filozófia Kar

Magyar Történeti Intézet

Jelenkor Története és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

 

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt

Dr.Szálkai Kinga,

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar,

Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézete

egyetemi adjunktusának,

a CEEPUS vendégtanári program keretében tartandó

előadására

 melynek címe

„Tartalmában nemzeti, formájában szocialista?

A Szovjetunió öröksége Közép-Ázsiában”

 

 

 

Helyszín:         BBTE Történeti Intézete,

Napoca (Jókai) u. 11. szám, első emelet, Silviu Dragomir terem.

Időpont:         2019. november 28, CSÜTÖRTÖK, 17.00 óra.

KÖNYVBEMUTATÓ, 2019. JAN. 17. 13. ÓRA, BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, TÖRTÉNETI INTÉZET: 

Ion Cârja, Benkő József, Pantea Alexandra, Boțoghină Iulian: A birodalmak alkonyától Nagy-Romániáig. Képek az Osztrák-Magyar Monarchiában élő románokról az első világháborúban. Argonaut, Kolozsvár, 2018.  

Buza László nemzetközi jogászra emlékeztek Kolozsváron

PUBLIKÁLVA : 2017 JÚLIUS 26

A kolozsvári egyetem gazdasági és társadalmi kisugárzása (1872-1944) címmel 2016. december 7-én megtartott nemzetközi konferencián dr. Hunyadi Attila Gábor történész a BBTE adjunktusa tartott előadást dr. Buza László nemzetközi jogász életművéről és a Kolozsvári Egyetemen eltöltött éveiről. Az előadóval készült interjút hallgathatják meg.

Balázs Ferenc emlékkonferencia

PUBLIKÁLVA : 2017 JÚLIUS 26

56 kép 1956-ról kiállitás 02

PUBLIKÁLVA : 2017 JANUÁR 31

Magyar Nemzet

56 kép 1956-ról kiállitás 03

PUBLIKÁLVA : 2016 DECEMBER 01

56 kép 1956-ról kiállitás 04

PUBLIKÁLVA : 2016 DECEMBER 01

56 kép 1956-ról kiállitás 05

PUBLIKÁLVA : 2016 DECEMBER 01

56 kép 1956-ról kiállitás 06

PUBLIKÁLVA : 2016 DECEMBER 01

Az AEÁ táviratai Moszkvának 1956-ban

PUBLIKÁLVA : 2016 DECEMBER 04

1956. december 6: Melbourne, Olimpia.

PUBLIKÁLVA : 2016 DECEMBER 07

2018 számos évforduló éve: Mátyás emlékév 1443/1458, 1568-as tordai országgyűlés vallásszabadság-törvénye, 1848-as Forradalom, 1868-as nemzetiségi egyenjogúsítási törvény, 1898 – a Hangya Szövetkezet 120 éve; 1918 – Erdély, 1948  – államosítás. Az év során ezekre az évfordulókra vonatkozó egyéni feltárásokat várunk a diákoktól esszé vagy prezentáció, előadás formában. Beszámolókat és projekteket egész év során, december 14-ig az idouzatok.iroda@gmail.com címre várjuk. Sok sikert a feltáráshoz, kutatáshoz, előasdásokhoz, fotózáshoz, dokumentálódáshoz!!!

BUZA LÁSZLÓ EGYESÜLET A NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS TANULMÁNYOKÉRT

2018 évfordulós ERDÉLYI IDŐUTAZÓK vetélkedő – EREDMÉNYHIRDETÉS

I.

1918 impériumváltás / centenárium:

Középiskolás kategória: I. díj.

Gyárfás Elemér Dicsőszentmártonban. Szász Stefánia, XI. o. tanuló, Andrei Bârseanu Elméleti líceum. Irányítótanár: Béres Ilona.

Egyetemi szakkollégiumi kategória – Különdíjak

Marosvásárhelyi impériumváltás 1918-ban és következményei Bereczky Zsolt egyetemi hallgató

Könyvjutalmak: Kémenes Edina, Orbán Tamás, Jaskó Ferenc egyetemi hallgatók

II.

1848-as szabadságharcunk 170. évfordulója:

Középiskolás kategória: I. díj.

Harcok Erdély földjén 1848-1849. Vámosgálfalvi csata, Abosfalvi emlékmű, 1848-as emlékművek. Molnár Sára, IX-es tanuló, Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton. Irányítótanár: Béres Ilona. 

Középiskolás kategória: II. díj.

Az 1848-49-es forradalom és szabdságharc margittai vonatkozásai. Agócs Gábor Péter. Horváth János Elméleti Líceum, IX. A. oszt. Margitta, Felkészítő tanár:Zatoschil-Ballai Zsuzsa

Egyetemi szakkollégiumi kategória – Különdíj

Tisztképzés és tiszti életkörülmények Magyarországon 1815 és 1848 között. Horváth Csaba egyetemi hallgató

III. 1948 – 70 éve történt

Középiskolás kategória: I. díj.

Államosítás, kollektivizálás Vámosgálfalván. Keszeg Adrien, IX-es tanuló, Andrei Bârseanu Elmélti Líceum, Dicsőszentmárton,  Irányítótanár: Béres Ilona. 

  1. Mátyás emlékév 570/560

Gimnáziumi kategória – különdíj

Mátyás király korának konyhaművészete. Hampel Andrea Izabella, Pozsonyi Dávid, VIII. oszt. tanulók, Tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum, igazgató: Józan Erzsébet. 

Programkoordinátor:

Hunyadi Attila Gábor  egyetemi adjunktus, BENRT alelnök.

Szakmai kiértékelő bizottság:

Dr. Hunyadi Attila Gábor, egyetemi adjunktus, BENRT alelnök – a zsűri elnöke.

Dr. Lönhárt Tamás egyetemi docens, BENRT elnök

Dr. Fodor János egyetemi tanársegéd, BENRT testületi tag.

A szakmai kiértékelő bizottság tiszteletbeli elnöke:

Dr. Ötvös István, egyetemi docens, PPKE Piliscsaba, Nemzeti Emlékezet Bizottság (Budapest)

Dr. Nagy Róbert Miklós, egyetmi adjunktus, BBTE KMTI intézetigazgató

A Magyar Kormány támogatásával lebonyolított vetélkedő résztvevőit idén is a BETHLEN GÁBOR ALAPNÁL megpályázott ösztöndíjakkal jutalmazza a szervező Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért (BENRT).

Reneszánsz emlékév Erdélyben Mátyás születésének 575., királlyá választásának 560. évfordulóján. Jelentkezzetek Mátyás életére: gyermekkorára, ifjúságára, királyságára és életmódjára vonatkozó dolgozatokkal, esszékkel, vetélkedőkkel. VIVAT MATHIAS.

Várjuk jelentkezéseiteket az idoutazok.iroda@gmail.com címre december 10-ig.

1568: a vallásszabadság törvénye Erdélyben a világon elsőként biztosítja a szabad vallásgyakorlatot és lelkészválasztást. Senkit sem üldözhetnek vallási meggyőződéséért. Az erdélyi vallásszababadságra, felekezeti sokszínűség történelmére vonatkozó esszékkel jelentkezzetek vetélkedőnkre.

1848-as forradalmunk 170. évfordulója volt idén. Március 15-től október 6-ig erdélyi újoncok rukkoltak be 48-as hősök síremlékeinél készített fotóikkal.

1898: 120 évvel ezelőtt Erdélyben a szászok, románok és magyarok számos, több száz bank, biztosító társaság és több ezer szövetkezetből, vállalkozásból, iparos és gazdasági egyletekből álló hálózatok tulajdonosai, működtetői voltak. Ha tudomást szereztél városod valamely híres bankjáról, közgazdászáról, gazdasági iskolájáról, erőforrásainak példás múltbeli feldolgozási-értékesítési módjáról, gyárairól, küldd be nekünk felfedezéseide, régi fotók, képeslapok másolatait emailcímünkre magyarázataiddal. Számíthatsz díjainkra, fiatal időutazó.

Gyárfás Elemér Dicsőszentmártonban, Kós Károly Kalotaszegen, Iuliu Maniu és Iuliu Hosszu Gyulafehérváron élték meg 1918. végét. Városodban, településeden mi történt 1918-ban, az I. világháború utolsó évében? Kutasd fel, tárd fel, dolgozd fel, küldd be. Díjazni fogunk.

FELHĺVÁS

Ifjú szívekben élek…” Történeti vetélkedő

az 1848/1849-es szabadságharc

hőseinek

OKTÓBER 6.-i

emléknapja alkalmából

Keresd fel személyesen az 1848/1849-es szabadságharc kolozsvári emlékhelyeit!

2018-as kiemelt helyszín: a Házsongárd temető – Erdély Magyar Pantheonja.

A vetélkedő célja a fiatal nemzedék és a magyar szabadságharc erdélyi hősei közötti személyes kapcsolat, az emlékhelyekről szóló személyes ismeret megerősítése.

A vetélkedő feladatköre: Keressen fel a csatolt listán szereplő, valamint a mellékelt térképen is feltüntetett emlékhelyekből legalább 6 „negyvennyolcas” szabadságharcos sírhelyet; készítsen a helyszínen fényképet az emlékművel, mely mellett Ön is jelenjen meg; küldje el az így készült fényképeket a Buza László Egyesület email címére: idoutazok.iroda[dot]gmail.com és az EMNT Kolozs Megyei Elnökének email címére:  drschwartzrobert[dot]yahoo.com . Határidő: 2018. november 18, 18.00 óra.

Díjazás: könyvjutalom – az első 10 fénykép-beküldő szerző számára.

A Magyar Kormány támogatásával lebonyolított vetélkedő résztvevőit idén is a BETHLEN GÁBOR ALAPNÁL megpályázott ösztöndíjakkal jutalmazza a szervező Buza László Egyesület.

A szakmai kiértékelő bizottság tiszteletbeli elnöke: Dr. Ötvös István, PPKE Piliscsaba – Budapest, egyetemi docens, Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. Zsüritagok: Lönhárt Tamás, Toth Szilárd adjunktusok, Nagy Róbert, a BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR TÖRTÉNETI INTÉZETének igazgatója.

Programkoordinátor: Hunyadi Attila Gábor  adjunktus.

Időutazók Erdélyben – 2017. EREDMÉNYHIRDETÉS Erdélyivilágutazók, világjárok Erdélyben.

PUBLIKÁLVA : 2017 DECEMBER 17

Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért
Időutazók Erdélyben – 2017. Erdélyi világutazók, világjárok Erdélyben.

EREDMÉNYHIRDETÉS
1. díj: Orbán Balázs a székely világutazó
Arany János Általános Iskola, Csíkszentimre, András Éva tanárnő
Czikó Katalin, Gál Eszter, Jakab Dávid, Jakab Lukrécia, Ravasz Kamilla, Szántó Bernadett,
György Ödön, Kovács Andrea, Kovács Anita, Cseke Csongor, Sugár Ábel (VIII. osztály).
2. díj: Balázs Ferenc világjáró zenei művei, Jobbágy Júlia ifjúsági lelkész
János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, Sigismund Toduta Zenei Líceum, Kolozsvár
Kiss Dalma, Kiss Jolán (IX. osztály), Fekete Tekla (X. osztály).
3. díj: Fenichel Sámuel nagyenyedi világjáró ornitológus, régész, biológus
Jósika Miklós Elméleti Líceum, Torda, Józan Erzsébet tanárnő, igazgató
Pozsonyi Dávid (VII. osztály)
DICSÉRETEK:
4. Moyses Márton
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely,
Forró-Bathó Ákos (XI. osztály)
5. Marosvásárhelyi világhírű sportolók: Bölöni László
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely,
Czimbalmos Szabolcs Attila (XI. osztály)
6. A Nyitrai házaspár 1956-1964
Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztúr,
Moldován Szeredai Eszter, Kántor István (X. osztály)
Zsűritagok:
Tiszteletbeli elnök:
Dr. Ötvös István, egyetemi docens, PPKE Piliscsaba, Nemzeti Emlékezet Bizottság.
Lönhárt Tamás, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT elnök, alapító tag.
Toth Szilárd, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alapító tag.
Nagy Róbert, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alapító tag.
Programkoordinátor:
Hunyadi Attila Gábor, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alelnök, programkordinátor

TÁMOGATÓK

Időutazók Erdélyben Évfordulós Vetélkedő

Korábbi Facebook-oldalunk:

Copyright © 2019 | idoutazok.ro