• 01

  Időutazz, interjúzz, szervezz, alkoss, videózz, versenyezz!

  Küldd be október 23-december 10 között a pályamunkádat az idoutazok.iroda@gmail.com cimre.

 • 02

  Játssz és tesztelj!

  Interjúzz, gyűjts dokumentumokat, alkoss videót-animációt, szervezz vetélkedőt, vitakört, megemlékezést, adj elő iskoladrámát kollégáiddal iskoládban!

 • 03

  Nyerj!

  Értékes nyereményeket, ösztöndíjat a tudásoddal, beküldve pályamunkáidat, videódat, dokumentált megemlékező műsorodat!

Időutazók Erdélyben - 2017. EREDMÉNYHIRDETÉS Erdélyi világutazók, világjárok Erdélyben.t

Időutazók Erdélyben - 2017. EREDMÉNYHIRDETÉS Erdélyi világutazók, világjárok Erdélyben.

Publikálva : 2017 December 17

Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért
Időutazók Erdélyben - 2017. Erdélyi világutazók, világjárok Erdélyben.

EREDMÉNYHIRDETÉS
1. díj: Orbán Balázs a székely világutazó
Arany János Általános Iskola, Csíkszentimre, András Éva tanárnő
Czikó Katalin, Gál Eszter, Jakab Dávid, Jakab Lukrécia, Ravasz Kamilla, Szántó Bernadett,
György Ödön, Kovács Andrea, Kovács Anita, Cseke Csongor, Sugár Ábel (VIII. osztály).
2. díj: Balázs Ferenc világjáró zenei művei, Jobbágy Júlia ifjúsági lelkész
János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, Sigismund Toduta Zenei Líceum, Kolozsvár
Kiss Dalma, Kiss Jolán (IX. osztály), Fekete Tekla (X. osztály).
3. díj: Fenichel Sámuel nagyenyedi világjáró ornitológus, régész, biológus
Jósika Miklós Elméleti Líceum, Torda, Józan Erzsébet tanárnő, igazgató
Pozsonyi Dávid (VII. osztály)
DICSÉRETEK:
4. Moyses Márton
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely,
Forró-Bathó Ákos (XI. osztály)
5. Marosvásárhelyi világhírű sportolók: Bölöni László
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely,
Czimbalmos Szabolcs Attila (XI. osztály)
6. A Nyitrai házaspár 1956-1964
Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztúr,
Moldován Szeredai Eszter, Kántor István (X. osztály)
Zsűritagok:
Tiszteletbeli elnök:
Dr. Ötvös István, egyetemi docens, PPKE Piliscsaba, Nemzeti Emlékezet Bizottság.
Lönhárt Tamás, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT elnök, alapító tag.
Toth Szilárd, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alapító tag.
Nagy Róbert, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alapító tag.
Programkoordinátor:
Hunyadi Attila Gábor, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alelnök, programkordinátor

Tovább
Erdélyi világutazók, világjárók Erdélybent

Erdélyi világutazók, világjárók Erdélyben

Publikálva : 2017 December 17

Időutazók Erdélybent örténelmi vetélkedő 2017-ben

Erdélyi világutazók, világjárók Erdélyben”. Interaktív történelmi vetélkedő erdélyi magyar középiskolai diákok számára

A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet háttérintézménye, a Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért (BENRT) idén immár negyedik alkalommal történelmi vetélkedőt hirdet romániai magyar középiskolásoknak, diákoknak. Idén negyedik évadját kezdjük a középiskolás diákok és tanárok körében nagyon népszerű Időutazók Erdélyben vetélkedőnek. Minthogy 2017 a Reformáció 500. évfordulója, illetve Balázs Ferenc emlékév, a vetélkedő témája „ERDÉLYI VILÁGUTAZÓK, VILÁGJÁRÓK ERDÉLYBEN”. Élménydús animációkkal , iskoladrámákkal, helyi iskolai vetélkedőkkel lehet benevezni a középkori peregrinus diákok életét, kalandjait, az Afrika-kutató Telekiek, a világot bejáró Balázs Ferenc vagy más erdélyi világjárók (Bölöni Farkas, Körösi Csoma), illetve az Erdélyt beutazók életét, műveit feleleveníteni interaktív módon.

A középkortól kezdődően több száz Erdélyben született fiatal tanult előbb szülőhelyén, egy székely iskolavárosban, vagy a fejedelmi központban, Gyulafehérváron, egyházi iskolában Kolozsváron, Nagyenyeden, ezt követően pedig több százan úgynevezett poeregrinus diákként indult el a kleresztény Nyugatra továbbtanulni, Itáliába, a Német fejedelemségek vagy Németalföld egyetemeire. Legtöbben tudással, tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza Bolognából, Wittembergából, Heidelberből vagy Krakkóból írástudóként, tudósként tisztséget vállalni a fejedelmi udvarban vagy tanítani, nyomdát alapítani, téríteni, prédikálni, iskolát alapítani. A földrajzi felfedezések virágkorában pedig immár nem tanulmányi célokkal, hanem felnőtt tudósként tapasztalatszerzés, felfedezőút megtétele céljából utaztak megannyian Erdélyből szerte a világba (Körösi Csoma Sándor, Bölöni Farkas Sándor, Teleki grófok), akik a világon először írtak, szerkesztettek kutatásaik összefoglalása végett szótárakat (Tibeti Angol szótár), vagy a világon először írt értekezést, útinaplót az Észak-amerikai demokráciáról Bölöni Farkas Sándor, aki Béldi gróf poliglott tolmácsaként utazta be Nyugat-Európát és Észak-Amerikát, az akkori elnökkel is találkozva.

Az irodalomtörténet, olykor technológia-számítástechnika tanáraikat is bevonva a felkészülésbe idei történelmi vetélkedővel a megelőző három évad pozitív tapasztalataira építve arra serkentjük a középiskolás diákokat, hogy elsősorban ezeknek az erdélyi származású tudósoknak, pregrinus diákoknak, felfedezőknek, világjáróknak és világutazóknak az életét, életművét elevenítsék fel, éljék újra minél kortársabb módon, interaktívan: iskoladrámát írva, előadva, animációkat szerkesztve, helyi vetélkedőket rendezve. Mindezek által a helyi magyar közösséget is sokkal inkább bevonjuk a magyar művelődéstörténet újraélésébe egy iskoladráma megtekintése által. Erre nagyon szép példa, hogy a bukaresti Ady Endre líceum diákjai tavaly nemcsak az iskolában a tanári kar és szülők, iskolatársak előtt adták elő veélkedőnk felhívására készült iskoladrámájukat, de a Petőfi Művelődési Körben is óriási közönségsikert arattak nyilvános előadásukkal. Hasonló közösségépítő szerepet töltött be más szórványvárosokban is, mint Dicsőszentmártonban, Margittán, Tordán egy-egy dráma, ének, kórusmű előadása nyivános közegben, városházán, iskolai díszeteremben.

A romániai-erdélyi magyar középiskolásokat, illetve az őket felkészítő tanárokat elsősorban a több mint ezres címzettel rendelkező címlistánk révén, a www.idoutazok.rohonlapunk és közösségi oldalaink által vonjuk be egész évben a vetélkedő folyamatába. A középiskolai és főiskolai-egyetemista vetélkedőbe bekapcsolódhattak a korszak iránt érdeklődő egyetemista diákok, eredeti források felkutatásával, digitális rögzítésével.

A vetélkedő általános célja, hogy a középiskolai anyagban alig tárgyalt, s emiatt kevésbé részletesen ismert korszakok, idén az erdélyi peregrinus diákok emlékét ápolják tudatosan, megismerjék az eddig publikált szakirodalmat, interaktív módon népszerűsítsék vitakörökön, illetve új forrásokat felkutassanak: helytörténeti emlékek és levéltári források feltárása, felkutatása, és nyilvánossá tétele által, s mindezt a feltáró, kutató munkát megszerettessük a fiatalsággal.

A diákok feladatai az évforduló témájára vonatkozóan idén a következők:

1. interaktív időutazás valamely erdélyi származású világutazó, peregrinus, felfedező életének felelevenítése által, 2. Forrásfeltárás, a középiskola településéről vagy környékéről, térségéből, megyéjéből, székéből származó peregrinus diákok és világutazók eddig nem ismert vagy kevésbé ismert életútjának felkutatásával és népszerűsítésével a helyi sajtóban, 3. az eddig alkotott képzőművészeti, köztéri emlékművek, történeti vagy irodalomtörténeti, földrajztudományi közlemények, bibliográfia felhasználásával és ismertetésével (ha voltak, vannak szülővárosukban, iskolájukban ilyenek), illetve az adott településen, közösségben 1918 előtt vagy a 20. században megtartott megemlékezések sajtóban, kiadványokban tükröző lenyomatát összegyűjteni; 4. az iskolában megszervezni egy megemlékezést ünnepélyt a felfedező, világutazó tiszteletére, önállóan vagy a helyi megemlékezéshez kapcsolódva , 5. interaktív média, audió-vizuális technika segítségével: animáció, kisfilm, interjúfilm készítésével és bemutatásával feldolgozni és az iskolában, helyi sajtóban ismertetni a helyi vagy erdélyi vonatkozású felfedezők életútját, műveinek jelentőségét, kalandjait, anekdotikus történeteit, szerelmeit, egyáltalán felfedezéseit, munkáit.

 

A feltárt történeti dokumentumokat, emlékmű-ismertetéseket (plakett, szobor), a megemlékezésekről, helyi vetélkedőkről készült felvételeket, az alkotásokat (kisfilm, interjú, animáció) a diákok tanáraik segítségével beküldik első fordulóban 2017. Június 15-ig, második fordulóban október 15-ig, illetve harmadik fordulóban december 10-ig, az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata világnapjáig lehet beküldeni az időutazók vetélkedő címére. A Magyar Kormány támogatásával lebonyolított vetélkedő résztvevőit idén is a BETHLEN GÁBOR ALAPNÁL megpályázott ösztöndíjakkal jutalmazza a szervező Buza László Egyesület.

A szakmai kiértékelő bizottság tiszteletbeli elnöke: Dr. Ötvös István, PPKE Piliscsaba – Budapest, egyetemi docens, Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. Zsüritagok: Lönhárt Tamás, Toth Szilárd adjunktusok, Nagy Róbert, a BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR TÖRTÉNETI INTÉZETének igazgatója.

Programkoordinátor: Hunyadi Attila Gábor adjunktus.

Tovább
1956-os Időutazók Erdélyben I. helyezettünk írásat

1956-os Időutazók Erdélyben I. helyezettünk írása

Publikálva : 2017 Március 07
Tovább
Épített örökségvédők Tűzoltótoronylátogatásra invitáltak Nemzeti Ünnepünkön több száz kiváncsi időutazótt

Épített örökségvédők Tűzoltótoronylátogatásra invitáltak Nemzeti Ünnepünkön több száz kiváncsi időutazót

Publikálva : 2017 Március 16

A János Zsigmond Unitárius Kollégium korábban a New York szállót, tavaly ősztől pedig a kolzosvári Tűzoltó Tornyot vették örökbe. Gratulálunk a Nyehó után a Tűzoltó tornyot is örökbevevő és azt ma évtizedek után végre az érdeklődőknek megnyitó profi hagyományápoló és Kolozsvár épített örökségét élettel telítő JZSUK-s csapatnak.

2017. március 15-én, Nemzeti Ünnepünk tiszteletére is, két órányira, 14-16 óra között végre megnyították a publikom előtt az évtizedek óta zárva rostokoló, de századokon át Tűzoltó toronyként működő bástyát, melyet a város a takácsok céhének gondozására bízott. A Malom-árok parti, a Luxemburgi Zsigmond idejebeli várfal északi bástyái közül a XX. századot egyedül - egymagában megérő tornyot ma, 2017. március 15-én elképesztően sokan akarták végre belülről is látni.

A toronylátogatást szervező JZSUK-s Örökségőrőket is meglepte, "hogy milyen sok kolozsvárit érdekelt ma a Tűzoltó-Torony két órányi megnyitása!!! 247 személy látogatott fel, közöttük románok,magyarok, németek, angolok és olaszok is voltak. A legjobban az esett nekünk, hogy szinte minden korosztályból láthattunk érdeklődőket, az idősek és az egészen kicsi gyerekek is hősiesen kimászták a lépcsőket! Egyértelműen látszott, hogy a város szereti ezt a műemléket, és mostani siralmas állapota csak azért nem elkeserítő, mert végre meg fogják újítani. :) A torony különböző szintjein elhelyeztük a díjnyertes pályamunkák színes tervrajzait, a tetőre kiérve pedig különböző nyelveken üzenni lehetett, hogy ki milyen jövőt szeretne Kolozsvárnak! Dan Clinci építész úr érdekes előadást tartott a középkori Kolozsvárról és a torony történetéről, valamint mindenki kedvére szelfizhetett és élvezhette az ünnepi napsütést is :D!"

Román nyelven így szól mai rövid beszámolójuk: A fost o surpriză plăcută și pentru noi numărul mare de clujeni care au profitat de cele două ore în care Turnul Pompierilor a fost deschis pentru vizitatori. Nu mai puțin de 247 de persoane au intrat pe poarta turnului, români, maghiari, germani, englezi și italieni. Cel mai mult ne-a bucurat faptul că toate grupurile de vârstă au fost reprezentate, între cei care au acceptat provocarea scărilor turnului au fost și vârstnici, și copii mici. S-a văzut că fără îndoială clujenii iubesc acest monument, iar singurul motiv pentru care starea actuală deplorabilă a acestuia nu ne-ntristează este faptul că știm: în sfârșit va fi renovat. Pe diferitele nivele ale turnului am afișat planșele colorate cu proiectele câștigătoare, de la concursul de soluții, iar oaspeții care au ajuns pe acoperiș au avut ocazia de a lăsa un mesaj referitor la viitorul pe care-l doresc acestui oraș. Domnul arhitect Dan Clinci a ținut o prelegere importantă despre Clujul medieval respectiv despre istoria turnului, vizitatorii s-au putut bucura de vremea frumoasă de sărbători și au profitat de ocazia de a face selfie-uri după plac. Fotók: Barta Roland, Jancsik Gergő

Tovább
Eredményhirdetés a 2016-os vetélkedőrőlt

Eredményhirdetés a 2016-os vetélkedőről

Publikálva : 2016 December 18

Eredményhirdetés az Időutazók Erdélyben történelmi vetélkedő eredményeiről:

Időutazók Erdélyben. 60 éve történt, 1956, a magyar forradalom erdélyi-romániai visszhangja. Történelmi vetélkedő középiskolás diákok számára

A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet háttérintézménye, a Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért (BENRT) idén immár harmadik alkalommal történelmi vetélkedőt hirdetett májusban romániai magyar középiskolásoknak, diákoknak.

Az Időutazók Erdélyben vetélkedő témája 2014-ben az Osztrák-Magyar Monarchia és az első világháború, 2015-ben 1945, a kommunista rendszer erőszakos bevezetése volt, idén a 60 éve történt, 1956-os magyar forradalom és erdélyi visszhangja.

Az Erdélyben, illetve Románia más egyetemi központjaiban és nagyvárosaiban is értelmiségi csoportokat megérintő visszhangot, történelmi vetélkedővel próbáltuk az évfordulós család-, intézmény- és helytörténeti kutatást is serkenteni, bevonva az 1956-os emlékévbe a romániai-erdélyi magyar középiskolásokat, illetve az őket felkészítő tanárokat. A középiskolai és főiskolai-egyetemista vetélkedőbe bekapcsolódhattak a korszak iránt érdeklődő egyetemista diákok, eredeti források felkutatásával, digitális rögzítésével.

A vetélkedő általános célja, hogy a középiskolai anyagban alig tárgyalt, s emiatt kevésbé részletesen ismert korszakok, idén az 1956-os forradalom emlékét ápolják tudatosan, megismerjék az eddig publikált szakirodalmat, interaktív módon népszerűsítsék vitakörökön, illetve új forrásokat felkutassanak: helytörténeti emlékek és levéltári források feltárása, felkutatása, és nyilvánossá tétele által, s mindezt a feltáró, kutató munkát megszerettessük a fiatalsággal.

A diákok feladatai az évforduló témájára vonatkozóan idén a következők voltak:

1. interjúkészítés a forradalommal szimpatizáló helybéliekkel, 1956 miatt elítélt „forradalmár veteránokkal”, illetve forrásfeltárás (fotók, dokumentumok, visszaemlékezések),2. az 1956-os forradalom képzőművészeti, köztéri emlékműveinek ismertetni (ha vannak szülővárosukban, iskolájuk), illetve az adott településen, közösségben 1989-2016 között megtartott megemlékezések sajtóban, kiadványokban tükröző lenyomatát összegyűjteni; 3. az iskolában megszervezni egy megemlékezést 1956-ra vonatkozóan 2016. október 23-án, önállóan vagy a helyi megemlékezéshez kapcsolódva interaktív média, audió-vizuális technikával: animáció, kisfilm, interjúfilm készítésével és bemutatásával.

Az interjúkat, történeti dokumentumokat, emlékmű-ismertetéseket (plakett, szobor), a megemlékezésekről, helyi vetélkedőkről készült felvételeket, az alkotásokat (kisfilm, interjú, animáció) a diákok tanáraik segítségével beküldik első fordulóban 2016. október 23-ig, illetve második fordulóban december 10-ig, az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata világnapjáig lehetett beküldeni az időutazók vetélkedő címére. A Magyar Kormány támogatásával lebonyolított vetélkedő résztvevőit idén is a BETHLEN GÁBOR ALAPNÁL megpályázott ösztöndíjakkal jutalmazta a szervező Buza László Egyesület.

A vetélkedőre benevező gimnazisták Csíkszentimrén tanulnak, a középiskolások Partiumból, a Margittai Horváth János Elméleti Líceumból (irányítótanár Zatoschil-Ballai Zsuzsa), Erdélyből – Kolozsvári Református Kollégium (Bogya Katalin tanárnő), Báthory István Elméleti Líceum, Csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium (irányítótanár. Nagy Vera), Dicsőszentmártonból (Andrei Bârseanu Elméleti Líceum Dicsőszentmárton, irányítótanár: Béres Ilona tanítványai) és idén először Bukarestből, az Ady Endre Líceumból (irányítótanár: Nagy Gabriella) érkeztek. 

A Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja, dr. Ötvös István egyetemi tanár elnökletével a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet oktatóinak szakmai zsürije kiértékelte a beérkezett pályamunkákat és összegű egyéni ösztöndíjakkal és különdíjakkal jutalmazza a diákokat.

Első díjat szerzett Pataki Tímea (XI. Osztály, Andrei Bârseanu Elméleti Líceum Dicsőszentmárton), aki pályamunkájában számos oral history interjú mellett a Dobai-perben elítélt Varga Lászlóval is hosszú és tartalmas interjút készített, átírta és hangzó anyagként is rögzitve a vetélkedőre beküldte.

Második díjban részesült Cheţan Andreea-Sorina (X. Osztály, Andrei Bârseanu Elméleti Líceum Dicsőszentmárton), Zatoschil Ballai O. Andor (Horváth János Elméleti Líceum, Margitta, XI.B) III. díjat szerzett.

Kiemelt díjat szerzett a megható iskoladrámát előadó bukaresti magyar középiskolás színjátszócsoport:Androne Tudor, Ardeleanu Gizella, Bandi Mária Magdolna, Csendes Mária, Dénes Botond, Florea Cristian, Kari Péter, Nagy Andrea, Nyíri Nándor Péter, Solomon Roxana, Tóásó Gabriella, Veress Evelin, Vlad Erika, akik vezetőtanáruk, Nagy Gabriella, az ADY ENDRE Líceum történelemtanára, által alkotott és rendezett iskoladráma-szerű előadást gondoltak ki és játszottak el, előbb a patinás bukaresti magyar iskola díszterem-csarnokában, majd ezt a két budapesti iskolában és az utcákon játszódó jelenetet, melynek címe: “Egy szabad országért....”a Petőfi Művelődési Központban is előadták a bukaresti magyar közösség örömére, aki vastapssal jutalmazta ezeket a pesti forradalommal szolidarizáló bátor bukaresti srácokat és csajokat. A margittai Horváth János Líceum és a tordai Jósika Miklós Elméleti líceum diákjai (tanár és igazgató: Józan Erzsébet) szintén dramatizált műsorral emlékeztek 1956-ra.

Különdíjakban részesültek továbbá a zsüri bírálatai és döntése alapján a következő középiskolások: a Kolozsvári Református Kollégium 1956-os csapata (Bogya Katalin tanárnő): Márk Zsuzsanna, Balázs Gergő, Tasnádi Zoltán, Péntek Eszter, illetve a Márton Áron 1956-os csapata (tanár: Nagy Vera): Horváth Dorottya, Tóth Emese, Kassay László, valamint Szabó Máté(Horváth János Elméleti Líceum, Margitta, X.A), Borsos Ákos és Tőkés Ákos (Jósika Miklós Elméleti líceum, XI. Oszt., Torda).

Díjazott egyetemi hallgatók: Barabási Ernesztina, Szőcs Sándor Dévid, Horváth Csaba, valamintAndrás Éva ésKelemen Csongor, akik a gimnáziumok vetélkedőit szervezték meg.

A zsüri a Csíkszentimrei Arany János Általános Iskola 56-os vetélkedőjének VIII. Osztályos csapatát (Balló Levente, Holló Áron, Szántó Norbert) is kitüntette, akárcsak a képzőművészeti alkotásaikkal 1956-ra emlékező és emlékeztető kis művészeket, akik mindhárman a Báthory István Líceum tanulói, Murádin Lovász Noémi tanárnő tanítványai: Budai Tímea, X.B., Kallós-Laskay Áron, XI.A. ésPethő Ágnes (VI.C.) .

A szakmai kiértékelő bizottság tiszteletbeli elnöke: Dr. Ötvös István, PPKE Piliscsaba – Budapest, egyetemi docens, Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. Zsüritagok: Lönhárt Tamás, Toth Szilárd adjunktusok, Nagy Róbert, a BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR TÖRTÉNETI INTÉZETének igazgatója.

 

Programkoordinátor: Hunyadi Attila Gábor adjunktus.

 

A rendezvény védnöke: DR. RÜSZ-FOGARASI ENIKŐ EGYETEMI PROFESSZOR.

 

https://www.facebook.com/idoutazokerdelybenevfordulosvetelkedo/

 

 

Kolozsvár, 2016. december 18.

 

 

Intézményi partnereinkkel (Kincses Kolozsvár Egyesület, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet) együttműködve 2016 őszén a Buza László Egyesület elnöksége, Lönhárt Tamás és Hunyadi Attila Gábor két 1956-os kiállítás kurátoraiként, 56-os témájú filmklubok és beszélgetések, egy nemzetközi konferencia és egy román-magyar 1956-os nyilvános szakmai párbeszéd szervezőiként és résztvevőiként  hozzájárult ahhoz, hogy a középiskolások és kolozsvári egyetemi hallgatók is intenzívebben bekapcsolódhassak az  56-os emlékévbe nemcsak Kolozsváron, ahol félszáz rendezvény zajlott két hónap alatt, hanem olyan városokban is, ahova e két kiállítás vándorkiállításként (az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács támogatásával) elindult és a szervezők reményei szerint eljut olyan magyar közösségekbe, városokba is, ahol sajnos a középiskolai kulturális rendezvényeket leszámítva kevés más jellegű magyar nyelvű rendezvény juthat el.

 

Jövő évben, minthogy 2017 Reformáció 500 évfordulója, illetve Balázs Ferenc emlékév, az Időutazók vetélkedő témája „ERDÉLYI VILÁGJÁRÓK, NAGYUTAZÓK” lesz. Élménydús animációkkal , iskoladrámával, vetélkedőkkel lehet majd 2017 folyamán a középkori peregrinus diákok életét, kalandjait, az Afrika-kutató Teleki Samu, Teleki Géza, a világot bejáró Balázs Ferenc vagy más erdélyi származású világjárók, pl. Bölöni Farkas Sándor, Wesselényi Miklós, Kőrösi Csoma Sándor életútját.

Tovább
Felhívás történelmi vetélkedőret

Felhívás történelmi vetélkedőre

Publikálva : 2016 November 03
Időutazók Erdélyben. 60 éve történt, 1956, a magyar forradalom erdélyi-romániai
visszhangja. Történelmi vetélkedő középiskolás diákok számára! 

A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet háttérintézménye, a Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért (BENRT) idén immár harmadik alkalommal történelmi vetélkedőt hirdet. Az Időutazók Erdélyben vetélkedő idei témája a 60 éve történt, 1956-os magyar forradalom. Az Erdélyben, illetve Románia más egyetemi központjaiban és nagyvárosaiban is értelmiségi csoportokat megérintő visszhangot, történelmi vetélkedővel emlékezik és emlékeztet, évfordulós család-, intézmény- és helytörténeti kutatást is serkentve, bevonva a romániai-erdélyi magyar középiskolásokat, illetve az őket felkészítő tanárokat.

A középiskolai és főiskolai-egyetemista vetélkedő felső szintjébe bekapcsolódhatnak a korszak iránt érdeklődő egyetemista diákok, eredeti források felkutatásával, digitális rögzítésével, bemutatásával a döntő alkalmával.

A vetélkedő célja, hogy a középiskolai anyagban alig tárgyalt, s emiatt kevésbé részletesen ismert korszak, az 1956-os forradalom emlékét ápolják tudatosan, megismerjék az eddig publikált szakirodalmat, interaktív módon népszerűsítsék vitakörökön, illetve új forrásokat felkutassanak: helytörténeti emlékek és levéltári források feltárása, felkutatása, és nyilvánossá tétele által, s mindezt a feltáró, kutató munkát megszerettessük a fiatalsággal.

A diákok feladatai az évforduló témájára vonatkozóan:

1. interjúkészítés a forradalommal szimpatizáló helybéliekkel, 1956 miatt elítélt „forradalmár veteránokkal”, illetve forrásfeltárás (fotók, dokumentumok, visszaemlékezések),

 

2. az 1956-os forradalom képzőművészeti, köztéri emlékműveinek ismertetni (ha vannak szülővárosukban, iskolájuk), illetve az adott településen, közösségben 1989-2016 között megtartott megemlékezések sajtóban, kiadványokban tükröző lenyomatát összegyűjteni;

 

3. az iskolában megszervezni egy megemlékezést 1956-ra vonatkozóan 2016. október 23-án, önállóan vagy a helyi megemlékezéshez kapcsolódva interaktív média, audió-vizuális technikával: animáció, kisfilm, interjúfilm készítésével és bemutatásával.

 

Az interjúkat, történeti dokumentumokat, emlékmű-ismertetéseket (plakett, szobor),a megemlékezésekről, helyi vetélkedőkről készült felvételeket, az alkotásokat (kisfilm, interjú, animáció) a diákok tanáraik segítségével beküldik 2016. december 10-ig, az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata világnapjáig az idoutazok.iroda@gmail.com emailcimre.

 

Ezt követően a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja, dr. Ötvös István egyetemi tanár elnökletével a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet oktatóinak szakmai zsürije kiértékeli a beérkezett pályamunkákat és 100-500 lej összegű egyéni ösztöndíjakkal és különdíjakkal jutalmazza a diákokat.

 

A program támogatója a Bethlen Gábor Alap. Szervező: „Buza László” Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért (BENRT). További információk: www.idoutazok.ro honlapunkon és a közösségi oldalunkon.

 

Médiapartnereink: Szabadság napilap, Kolozsvári Rádió, Kolozsvári Televízió, Paprika Rádió.

Tovább
Eredményhirdetés t

Eredményhirdetés

Publikálva : 2015 December 23

Lezajlott  az "Időutazók Erdélyben: 70 éve történt - 1945" történelmi tárgyú, középiskolások számára meghirdetett vetélkedő. Közöljük a nyertes versenyzők nevét és némi ízelítőt nyújtunk a beérkezett pályamunkákból.

Tovább
Időutazók Erdélyben: 70 éve történt – 1945. A polgári korszak vége - a kommunista totalitarizmus erőszakos bevezetése.t

Időutazók Erdélyben: 70 éve történt – 1945. A polgári korszak vége - a kommunista totalitarizmus erőszakos bevezetése.

Publikálva : 2015 December 10

Történelmi vetélkedő középiskolás diákok számára

A 70 éve történt, 1945-ös sorsforduló év kapcsán, amely Erdélyben, Magyarországon és Romániában, egész Kelet-Európában a II. világháború végét, a kommunista totalitarizmus erőszakos bevezetését jelentette, történelmi vetélkedővel emlékezünk és emlékeztetünk erre a sorsfordító évre, évfordulós család- és helytörténeti kutatást is serkentve, bevonva a romániai magyar középiskolásokat, illetve az őket felkészítő tanárokat.

A középiskolai vetélkedő a korszak iránt érdeklődő középiskolás diákoknak szól: korabeli fényképek, plakátok felkutatásával, digitális rögzítésével, bemutatásával és az idoutazok.iroda@gmail.com elektronikus postacímre való beküldésével lehet benevezni egyénileg. Beküldési intervallum és végső határidő: 2015. október 23 - december. 12.
A Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért (BENRT)  az 1995-ben alapított Kolozsvári Magyar Történeszhallgatók Egyesületével (KOMATE) együtt alkotja a szakmai zsűrit, mely a beküldött pályamunkákat elbírálja.
A pályamunkák zsűrizést követő díjazása: I. díj – 400 RON,  II. díj – 300 RON, III. díj – 200 RON,  Dícséret – 100 RON és sok más különdíj.
A vetélkedő célja, hogy a középiskolai anyagban alig tárgyalt korszakhatár, az 1945-ös év helytörténeti emlékeinek feltárását, felkutatását, és nyilvánossá tételét megkedveltessük a fiatalsággal. A diákok által feltárható helyi emlékek, fényképek, plakátok felkutatása, digitális formában való közlése által az erdélyi és magyarországi történelem iránt érdeklődő szakmai közvélemény is hozzáférhet az eddig rejtőző helyi emlékekhez, forrásokhoz.
A középiskolai tanárokkal való együttműködés célja: a középiskolai diákokat segíteni, hogy a fellelt fényképeket, plakátokat rövid értelmező szöveggel ellásák, esetleg az érintett személyekkel, mint szemtanúkkal (nagyszülőkkel, idősebb személyekkel, veteránokkal) interjúkat készítsenek, családtörténeti és helytörténeti keretbe illesszék, amely életet ad a tárgyi emlékeknek. Ezeket digitálisan rögzítve küldjék el csatolva a következő emailcímekre: idoutazok.iroda@gmail.comiroda@idoutazok.ro legkésőbb 2015. december 12-ig feltüntetve a versenyző diák nevét, iskoláját, elérhetőségeit, történelemtanára nevét.
A BENRT a beérkező pályamunkákat feltölti az idoutazok.ro honlapra és közösségi oldalra, ahol közel 2000 állandó követőnk, kedvelőnk mellett a széles nyilvánosság is megismerkedhet eddig elrejtett történelmi dokumentumokkal, fényképekkel.
Ezúton is felkérjük a romániai magyar középiskolák honlapjainak, közösségi oldalainak szerkesztőit és a közmédiát, hogy népszerűsítsék vetélkedőnket.

Tisztelettel:
Dr. Lönhárt Tamás egyetemi adjunktus, Dr. Tóth Szilárd egyetemi adjunktus, Dr. Hunyadi Attila Gábor egyetemi adjunktus
 
Kolozsvár, 2015. október 17.


Tisztelt Történész-csemete,
 
A pályázati határidőt meghosszabitottuk néhány nappal, december 9-ig. Osztálytársaidat, testvéreidet is buzdithatod arra, hogy benevezzen.
 
Arra kérünk, hogy a beküldött fotók mellé néhány mondatos, egy bekezdésnyi magyarázatot, értelmezést is fűzzél történelemtanárod segitségével vagy szüleid bevonásával, nagyszüleid megkérdezésével:
 
pl. Kitől szerezted a képet, hol találtad?
Mit ábrázol a fotó, kiket láthatunk a képen?
MIlyen eseményekhez kötődik?
 
Mindemellett egy word-dokumentumban röviden megfogalmazhatod a következőket (ezek csak tippek), ugyancsak az akkor élő felmenőid, ismerőseid megkérdezésével:
 
"Hogyan élték meg nagyszüleid, szüleid, városod lakosai az 1945-ös évet vagy az 1945-1989 közötti kommunista időszakot?
MIlyen fontos események, fejlesztések (pl. gyárépités, ünnepélyek) zajlottak városodban ebben az időszakban?
Hol és hogyan, mit dolgoztak felmenőid, szomszédaid?
Pozitivan vgay negativan élték-e meg egyáltalán ezt az időszakot?
Megtörtént-e, hogy valamelyik családtagot, ismerőst a titkosrendőrség valamilyen ok folytán zaklatott, vallatott, házkutatást végeztek nézetei, a kommunizmussal szembeni esetleges kritikái, viccei, templombajárás vagy egyebek miatt?
Milyenek voltak a nyaralások, szülinapok, családi vagy országos, városi ünnepélyek, szinházi előadások? Moziztak-e, razjfilmeket néztek-e akkoriban, s ha igen, milyeneket?
Milyen könyveket olvastak? Milyen volt az iskolai oktatás?
Külföldre utazhattak-e abban az időben, s ha igen, milyen körülmények között, hova? Láttak-e különbséget a Román Szocialista Köztársaság-beli városod, megyéd és a külföld között?
Városodban milyen újság, rádió, TV-adó volt fogható?
Milyen volt az élelmiszerellátás (pl. jegyrendszer)?
 
Fotókat is csatolhatsz, bevághatsz a szövegbe minden általad szimpatikusnak és feltárhatónak vélt témához.
 
Szeretettel várjuk kiegészitéseidet december 9-ig.
 
A pályázatra leadott dokumentumban tüntesd fel neved, cimed, telefonszámod, történelmtanárod nevét és iskolád pontos adatait, és arra is gondolj szüleid bevonásával, hogy amennyiben reményeink szerint dijat nyersz, számlaszámot is fogunk kérni december 13-a után, amelyre a remélt és munkáddal kiérdemelt jutalomdijat majd átutalhatjuk.
 
A zsürizés 2015. december 13-án lesz, a Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete 20 éves évfordulója, a KOMATE napok keretében, az eredményekről ezt követően értesitünk mindenkit emailben.
 
Üdvözlettel,
Hunyadi Attila Gábor történelemtanár a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetében.

Tovább
Felvételi - mesterképzést

Felvételi - mesterképzés

Publikálva : 2014 Július 16

A kulturális örökség kutatása és hasznosítása

mesterképző program olyan komplex képzést nyújt, amelynek során a hallgatók egyrészt jobban megismerkedhetnek a kulturális örökség fogalmával, másrészt kulcsot kaphatnak a kulturális örökség feltárásához és hasznosításához általában, de különösen Erdély történetét illetően. A kulturális örökség feltárása és megőrzése mellett az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúly kerül az örökség hasznosítására is, elsősorban a növekvő turizmus igényeire való tekintettel. Fontos azonban, hogy a feltárás és a hasznosítás szakavatott módon történjék. Ezt a szakmai űrt van hivatva kitölteni többek között a jelen mesterképző program. A program elvégzése segítséget nyújthat több olyan szakma gyakorlásához, mint pl. művészettörténész, régész, történész, muzeológus, levéltáros, könyvtáros, irattáros, szakértő a Műkincsvédő hivatalnál, idegenvezető, kulturális menedzser.

A Jelenkor története és a nemzetközi kapcsolatok

szakirányon a hallgatók figyelmét elsősorban a politika-, intézmény- és gazdaságtörténetre irányítjuk, ugyanakkor az európai gazdasági politikákból, politikai ideológiákból, politikai filozófiából, a nemzetközi rendszerek történetéből és kisebbségtörténetből is alapos felkészítést nyújtunk. Mindezek mellett egy sor opcionális előadásból választhatnak, mint pl. Közel-Kelet a nemzetközi kapcsolatokban, nukleáris lefegyverzés és fegyverkezési korlátozás, nemzetközi turizmus, globális és regionális földrajzi problémák, diplomáciai nyelvezet, a diplomácia elmélete és gyakorlata a XXI. században, Európa társadalomtörténete a XX. században, tőkeáramlás Közép-Európában a XIX–XX. században, szövetkezeti mozgalmak a XIX–XX. században Erdélyben, stb. Programunk tág kínálata (a nemzetközi kapcsolatok tudományág multi- és interdiszciplináris) az elmúlt években nagyon vonzó volt nem csak a történelem és nemzetközi kapcsolatos hallgatók számára, hanem a politológia, filozófia, közigazgatás szakos hallgatók számára is.

Tovább
Felvételi - alapképzést

Felvételi - alapképzés

Publikálva : 2015 December 10

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kara felvételit hirdet a 2014−2015-ös tanévre. Az alapképzésre jelentkezők magyar tagozaton, nappali képzésen, négy szakterületen összesen hét szakképesítés (Történelem, Régészet, Művészettörténet, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok, Levéltártan, Kulturális Turizmus, valamint Könyvtár- és Információtudományok) közül választhatnak. 

http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/felveteli/alapkepzes_nappali

A nappali alapképzés mellett Történelem szakterületen Történelem szakképesítés távoktatásos formában is indul. A Távoktatás [ID] egyenértékű a nappali tagozattal, de nem kötelező az előadások látogatása. A 2013−2014-es tanévben 25 fizetéses hely indul történelem szakterületen, történelem szakképesítésen; a képzési idő 3 év.

http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/felveteli/alapkepzes_tavoktatas

Tovább
Az Időutazók döntő eredményeit

Az Időutazók döntő eredményei

Publikálva : 2015 December 23

Szombaton, 2014. május 10-ikén a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Jókai (Napoca) utcai székhelyén előbb 11:00-től 12:00-ig a számítógép-teremben, majd 13:30 és 17:00 óra között a díszteremben lezajlott az Időutazók Erdélyben történelmi vetélkedő döntője, amelynek 17 középiskolás diák résztvevője volt, 6 vezetőtanár kíséretében.

A diákok előbb egy 30 kérdésből álló online feladatot oldottak meg a KMTI számítógéptermében, majd történelmi szerepjátékot adtak elő a tanárokból, egyetemi hallgatókból és újságírókból álló közönség előtt. Tudásukat és fellépésüket egy szakmai zsűri pontozta, amelynek tagjai Egyed Ákos történész, akadémikus, az MTA külső tagja és Erdélyi Múzeum-Egyesület volt elnöke, Magdó János Magyarország kolozsvári főkonzulja, Sályi Lőrinc konzul, Pál Judit docens, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet igazgatója és Hunyadi Attila Gábor adjunktus voltak.

A szerepjáték során a IX.-XII. osztályos középiskolások tárgyi tudásuk mellett vitakészségükről, retorikai képességükről és improvizatív tehetségükről is tanúságot kellett tenniük. A párban előadott viták történelmi sorsfordító dilemmákat elevenítettek fel (Deák Ferenc és Kossuth Lajos a Cassandra levél nyomán kirobbant vitája a kiegyezésről 1867-ben; Tisza István miniszterelnök háborúellenes álláspontja, amely ütközött az osztrák államvezetés véleményével a szarajevói merénylet és az ultimátum elküldése között 1914-ben; illetve a Memorandum-per kapcsán az a pillanat, amikor a román nemzetiség és a magyar állam nemzetiségi politikája nyilvános konfliktusba került 1895-ben). Találékony és szellemes párbeszédek, parázs viták alakultak ki, és minden vitát követően a zsűri és a közönség által feltett kérdésekre a versenyzők frappáns válaszokkal szolgáltak. A Memorandum-per egy részletének újrajátszása aktualizálta a korabeli román, illetve a mindenkori nemzeti kisebbségek jogérvényesítési harcát és nyelvvédelmi küzdelmeit, mindezek ma is érvényes témáját, s a diákok ennek során nem csupán tehetségükről, de a kérdés alapos ismeretéről is tanúbizonyságot tettek.

Díjak

A kitűzött 500, 300 és 200 euró készpénz I., II. és III. díja mellett további hat tanuló és két vezetőtanár különdíjban részesült.

Különdíjakat ajánlottak fel: Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala, a Communitas Alapítvány és a Magyarországi Oktatáskutató Intézet.

 

A három fődíjat átvették:

 

Ugron Loránd,

I. Díj, 500 EURO

Brassó

Áprily Lajos Főgimnázium

11. osztályos

Bedő Kincső-Réka,

II. Díj, 300 EURO

Kőhalom

Şt. O. Iosif Líceum

12. osztályos

Timár Norbert,

III. Díj, 200 EURO

Csíkszereda

Márton Áron Gimnázium

11. osztályos

Magdó János, Magyarország Kolozsvári Főkonzulja különdíjban részesítette szónoki és érvelő tehetségéért Lukács Dániel-Mátyást, a kolozsvári Apáczai Csere János líceum XI. osztályos tanulóját. Minden versenyző diplomát vehetett át dr. Soós Anna és dr. NagyLászló rektor-helyettesektől.

A versenyzőknek és felnőtt kísérőjüknek a szervezők szállást és ellátást biztosítottak két éjszakára (május 9.–11.).

 

Az Időutazók Erdélyben történelmi vetélkedő döntőjének eredményei, pontszám szerint:

 

Név

Pontszám

Település

Középiskola

Tört. tanár

Oszt.

Ugron Loránd

76

Brassó

Áprily Lajos Főgimnázium

 

XI

Bedő Kincső-Réka

67,5

Kőhalom

Liceul Şt. O. Iosif

 

XII

Timár Norbert

66

Csíkszereda

Márton Áron Gimnázium

 

XI

Lazin Áron

62,5

Szatmárnémeti

Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Ács-Muhi Csilla

IX

Kovács Balázs

61,5

Nagyvárad

Ady Endre Elméleti Líceum

Fazekas Gábor

XI

Lukács Dániel-Mátyás

61,5

Kolozsvár

Apáczai Csere János Elméleti Líceum

Jakab Antal

XI

Nagy Norbert

60,5

Nagyvárad

Ady Endre Elméleti Líceum

Fazekas Gábor

XI

Csíki Ottó

56

Csíkszereda

Nagy István Művészeti Középiskola

Forró Albert

XI

Szabó Zsolt

53,5

Máramarossziget

Leöwey Klára Líceum

Ákosi Zsolt

XI

Hallai Klementina

53

Temesvár

Gerhardinum Rom. Kat. Teológiai Líceum

Vajda Attila

XII

Bálint Renáta

51,5

Gyergyószentmiklós

Salamon Ernő Elméleti Líceum

Székely Álmos

XI

Krilek Yvett-Nikolett

49

Nagyszalonta

Arany János Elméleti Líceum

Orbán Beáta

X

Kürti Kriszta-Brigitta

49

Szatmárnémeti

Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Ács-Muhi Csilla

X

Pribék Petra

44

Nagyszalonta

Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta

Orbán Beáta

X

Müller Erik

42,5

Szatmárnémeti

Aurel Popp Képzőmuvészeti Líceum

Csorján Árpád

X

Zalányi Csaba

42

Nagyvárad

Ady Endre Elméleti Líceum

Dr. Apáti Tímea

IX

Hengeli Arthur

37,5

Szatmárnémeti

Aurel Popp Képzőművészeti Líceum

Csorján Árpád

X

Tovább
Az első forduló eredményei és a döntőre való felkészülés tudnivalóit

Az első forduló eredményei és a döntőre való felkészülés tudnivalói

Publikálva : 2017 Március 07

Kedves Időutazók, kedves diákok és tisztelt vezetőtanárok!

Gratulálunk a versenyzőknek és a győzteseknek! 22 középiskolás érte el a http://www.idoutazok.ro/ döntőbe jutáshoz szükséges pontszámot. Őket várjuk május 10-ikén Kolozsvárra, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetében szervezett döntőre.

A nyertesek névsora a következő:

 

Név

Település

Középiskola

Bálint Renáta

Gyergyószentmiklós

Salamon Ernő Elméleti Líceum

Bedő Kincső-Réka

Kőhalom

Liceul Şt. O. Iosif

Csala Hunor

Csíkszereda

Márton Áron Gimnázium

Csíki Ottó

Csíkszereda

Nagy István Művészeti Középiskola

Farkas Eszter

Kolozsvár

Báthory István Elméleti Líceum

Hallai Klementina

Kisiratos

Gerhardinum  Római Katolikus Líceum

Hengeli Arthur

Szatmár

Aurel Popp Képzőművészeti Líceum

Henter Győző Zorán

Marosvásárhely

Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Kovács Balázs

Nagyvárad

Ady Endre Elméleti Líceum

Krilek Yvett-Nikolett

Nagyszalonta

Arany János Elméleti Líceum

Kürti Kriszta-Brigitta

Szatmárnémeti

Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Lázár Ádám

Tasnád

Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Lazin Áron

Szatmárnémeti

Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Lukács Dániel-Mátyás

Kolozsvár

Apáczai Csere János Elméleti Líceum

Müller Erik

Szatmárnémeti

Aurel Popp Képzőművészeti Líceum

Nagy Norbert

Bihar

Ady Endre Elméleti Líceum

Pribék Petra

Nagyszalonta

Arany János Elméleti Líceum

Szabó Zsolt

Máramarossziget

Leöwey Klára Líceum

Timár Norbert

Csíkszereda

Márton Áron Gimnázium

Tóbiás Zsuzsa-Anna

Kolozsvár

Apáczai Csere János Elméleti Líceum

Ugron Loránd

Brassó

Áprily Lajos Főgimnázium

Zalányi Csaba

Nagyvárad

Ady Endre Elméleti  Líceum

 

GRATULÁLUNK A GYŐZTESEKNEK! FIGYELJÉTEK HONLAPUNKON A DÖNTŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETEKET! Köszönjük a vezetőtanáraitoknak is, hogy bátorítottak, segítenek és tanítanak!

A Szervezők: http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/

Akik idén nem kerültek be a döntősök közé, jövőre is próbálkozhatnak.

Tartsuk a kapcsolatot Facebookon: https://www.facebook.com/idoutazokerdelyben és a honlapunkon: http://www.idoutazok.ro/ .

Jó munkát a továbbiakban is minden téren!

 

Tisztelt Vezetőtanár, kedves kolléga!

Gratulálunk a versenyzéshez, köszönjük, hogy bátorította és felkészítette középiskolás diákjait!

Értesíteni szeretnénk a verseny második fordulóját érintő tudnivalókról.

A 2014. május 10-ikén Kolozsváron, a Babeș−Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetében (http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/) szervezett döntő szabályzata, elvárásai:

 

A döntőn a 22 diáknak a következő két próbát kell teljesítenie:

1. Online tesztkérdések megoldása: 33 kérdés kérdés megválaszolása online, 19+14 perc alatt (19 kérdés a Monarchiáról + 14 kérdés az I. világháború első évéről: 1914-ről).

A tesztkérdéseket az I. fordulóra megadott szakirodalom alapján állítjuk össze.

2. Kreatív szerepjáték − egy történelmi személyiség/szerep eljátszása, beleértve a zsűri kérdéseire való válaszolást. Ennél a feladatnál egyaránt figyelembe vesszük a tárgyi tudást és a kreativitást, helytállást.

 

A következő szerepjátékokra kell készülni:

 
1. Deák Ferenc és Kossuth Lajos vitája a kiegyezés hasznáról vagy káráról
 
irodalom:
 
és egy hanganyag, az elejét figyeljétek
 
 
2. Ioan Rațiu és az ügyész vitája Magyarország nemzetiségi politikájáról a Memorandum-per keretében
 
irodalom:
 
 
3. Tisza István és az osztrák háborúpárti álláspont
 
irodalom:
 
némi hanganyagot találtok itt
 

 

Fontos tudnivalók:

A kitűzött 500-300-200 eurós I.-II.-III.-díj mellett a döntősök különdíjban részesülnek, a vezetőtanárok úgyszintén. Arra kérjük, hogy csoportosuljanak, és lehetőleg közösen utazzanak az egy régióból származók (az útiköltség egy részét igyekszünk téríteni, de ezt egy pályázati eredmény függvényében tudjuk megtenni). A szervezők biztosítják a versenyzőknek és felnőtt kísérőjüknek Kolozsváron az ellátást és egy éjszakai szállást (május 10.).

Várjuk Kolozsváron!

 

A Magyar Történeti Intézet részéről:

Pál Judit egyetemi docens, igazgató

Hunyadi Attila Gábor egyetemi adjunktus

Nagy Róbert egyetemi adjunktus

Ferenczi Szilárd doktorandusz

http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/

Tovább
Erdeményhirdetés, az idoutazok.ro első fordulója után!t

Erdeményhirdetés, az idoutazok.ro első fordulója után!

Publikálva : 2017 Március 07
Köszönjük minden kedves diáknak a részvételt a történelmi vetélkedőn! Reméljük, hogy ti is élveztétek, nem csak mi, a szervezők.
A szervező úgy döntöttek, hogy aki elérte a 64 pontot vagy ennél több pontja volt, az a diák továbbjutott és részt vehet Kolozsváron a döntőn.

Íme a 22 továbbjutott diák névsora ABC sorrendben:

Bálint Renáta  — Salamon Ernő Elméleti Líceum
Bedő Kincső-Réka — Liceul Șt. O. Iosif
Csala Hunor — Márton Áron Gimnázium
Csíki Ottó — Nagy István Művészeti Középiskola
Farkas Eszter  — Báthory István Elméleti Líceum
Hallai Klementina — Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum
Hengeli Arthur — Aurel Popp Zene és Képzőművészeti Líceum
Henter Győző Zorán — Bolyai Farkas Elméleti Líceum
Kovács Balázs — Ady Endre Elméleti Líceum
Krilek Yvett-Nikolett — Arany János Elméleti Líceum
Kürti Kriszta-Brigitta — Kölcsey Ferenc Főgimnázium
Lázár Ádám — Kölcsey Ferenc Főgimnázium 
Lazin Áron — Kölcsey Ferenc Főgimnázium
Lukács Dániel-Mátyás — Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Müller Erik — Aurel Popp Zene és Képzőművészeti Líceum
Nagy Norbert  — Ady Endre Elméleti Líceum
Pribék Petra — Arany János Elméleti Líceum
Szabó Zsolt — Leöwey Klára Líceum
Timár Norbert  — Márton Áron Gimnázium
Tóbiás Zsuzsa-Anna — Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Ugron Loránd  — Áprily Lajos Főgimnázium
Zalányi Csaba — Ady Endre Elméleti Líceum

Hajrá, és további sok sikert kíván az Időutazók csapata minden kedves versenyen résztvevő diáknak http://www.idoutazok.ro/kapcsolat

Tovább
Az első fordulóval kapcsolatos tudnivalókt

Az első fordulóval kapcsolatos tudnivalók

Publikálva : 2017 Március 07

Az iskolai órarendekre való tekintettel a versenyzés idejét egy órával meghosszabbítjuk, így a verseny megkezdésére 14-17 óra között lesz lehetőség. Erre való tekintettel a regisztráció idejét is meghosszabbítjuk ma (kedd) déli 12 óráig.

A verseny eredménye és a megoldókulcs 19 órakor lesz elérhető, mindenki egyénileg, a saját felhasználójával tekintheti meg, ugyanekkor tesszük közzé a döntőbe jutott 20 diák névsorát is.

Sikeres versenyzést kívánnak a szervezők mindenkinek!

Figyelem! A többszörösen regisztrált nevek és emailcímek esetében ha az illető név vagy emailcím több, mint egy alkalommal versenyzik, csak az első versenyzésben szerzett pontszámok és helyezés érvényes, a többi alkalmat kizárjuk, pontszámot nem kap.

Az iskolai órarendekre való tekintettel a versenyzés idejét egy órával meghosszabbítjuk, így a verseny megkezdésére 14-17 óra között lesz lehetőség. Erre való tekintettel a regisztráció idejét is meghosszabbítjuk ma (kedd) déli 12 óráig.

A verseny eredménye és a megoldókulcs 19 órakor lesz elérhető, mindenki egyénileg, a saját felhasználójával tekintheti meg, ugyanekkor tesszük közzé a döntőbe jutott 20 diák névsorát is.

Sikeres versenyzést kívánnak a szervezők mindenkinek!

Figyelem! A többszörösen regisztrált nevek és emailcímek esetében ha az illető név vagy emailcím több, mint egy alkalommal versenyzik, csak az első versenyzésben szerzett pontszámok és helyezés érvényes, a többi alkalmat kizárjuk, pontszámot nem kap.

Tovább
Felhívás a romániai magyar középiskolások részére - Történelmi tanulmányi vetélkedőt

Felhívás a romániai magyar középiskolások részére - Történelmi tanulmányi vetélkedő

Publikálva : 2017 Március 07

A „boldog békeévek” az Osztrák-Magyar Monarchiában és az első világháború kitörése

Kedves Diákok!

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete „Időutazók” címmel kétfordulós, egyéni tanulmányi vetélkedőt szervez romániai magyar középiskolások részére.

A „boldog békeévek” az Osztrák-Magyar Monarchiában és az első világháború kitörése

Kedves Diákok!

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete „Időutazók” címmel kétfordulós, egyéni tanulmányi vetélkedőt szervez romániai magyar középiskolások részére.

A verseny idei témája: A „boldog békeévek” az Osztrák-Magyar Monarchiában és az első világháború kitörése. Az első világháború kitörésének századik évfordulóján minden romániai magyar középiskolást időutazásra hívunk meg egy száz éve letűnt világba.

Az első világháború világtörténelmi fordulópontot jelent, amely nem csak az Osztrák- Magyar Monarchia felbomlását hozta magával, hanem mélyreható politikai, társadalmi és mentalitásbeli változásokat eredményezett. A háború után nosztalgiával emlékeztek a „boldog békeévekre”, arra a viszonylag békés pár évtizedre, amely alatt a legtöbb erdélyi város is elnyerte mai arculatát. Ezt a világot idézzük meg a versennyel, egyúttal pedig a világháború kitörésére is emlékezünk.

A verseny menete:

Április 29-én 14-17 óra között kerül sor a verseny első fordulójára. A honlapon (idoutazok.ro) megadott könyvészet alapján a diákok egyénileg online (a honlap felületén) válaszolnak 50 kérdésre a megadott időkeretben /időablak nyitása és zárása a honlapon lesz meghirdetve/. A legtöbb pontot szerzett 20 diák jut a második fordulóba.
Május 10-én a verseny döntőjét Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetemen rendezzük meg, ahol a továbbjutott 20 diák egy szakemberekből álló zsűri előtt méri össze tudását. A szakirodalom alapján megfogalmazott kérdések mellett kreatív feladatok is lesznek.


A verseny fődíja 500 euró, második díja 300 euró, harmadik díja 200 euró készpénz, ezen kívül különdíjakat is osztunk.
A versenyen való részvételhez 2014. február 24. és április 29, 12.00 óra között mindenkinek egyénileg regisztrálnia kell ezen az oldalon, amely tartalmazni fogja a versenyszabályokat és a felkészüléshez szükséges anyagokat.

Reméljük, minél többen vállalkoznak az időutazásra, egyúttal mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
Könyvészet (feltöltve a http://www.idoutazok.ro/segedanyag oldalra és az https://www.facebook.com/idoutazokerdelyben felületre):

Szervezők:

Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár, Magdó János főkonzul. http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/KOLOZSVAR/HU

Kolozsvári Magyar Történeti Intézet http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/ (Babes-Bolyai Tudományegyetem http://www.ubbcluj.ro/hu/ Történelem Filozófia kar).

„Buza László” Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért, Kolozsvár.

Tovább
Kövess minket a Facebookon is!