Főoldal

2018 számos évforduló éve: Mátyás emlékév 1443/1458, 1568-as tordai országgyűlés vallásszabadság-törvénye, 1848-as Forradalom, 1868-as nemzetiségi egyenjogúsítási törvény, 1898 – a Hangya Szövetkezet 120 éve; 1918 – Erdély, 1948  – államosítás. Az év során ezekre az évfordulókra vonatkozó egyéni feltárásokat várunk a diákoktól esszé vagy prezentáció, előadás formában. Beszámolókat és projekteket egész év során, december 14-ig az idouzatok.iroda@gmail.com címre várjuk. Sok sikert a feltáráshoz, kutatáshoz, előasdásokhoz, fotózáshoz, dokumentálódáshoz!!!

Reneszánsz emlékév Erdélyben Mátyás születésének 575., királlyá választásának 560. évfordulóján. Jelentkezzetek Mátyás életére: gyermekkorára, ifjúságára, királyságára és életmódjára vonatkozó dolgozatokkal, esszékkel, vetélkedőkkel. VIVAT MATHIAS.

Várjuk jelentkezéseiteket az idoutazok.iroda@gmail.com címre december 10-ig.

1568: a vallásszabadság törvénye Erdélyben a világon elsőként biztosítja a szabad vallásgyakorlatot és lelkészválasztást. Senkit sem üldözhetnek vallási meggyőződéséért. Az erdélyi vallásszababadságra, felekezeti sokszínűség történelmére vonatkozó esszékkel jelentkezzetek vetélkedőnkre.

1848-as forradalmunk 170. évfordulója volt idén. Március 15-től október 6-ig erdélyi újoncok rukkoltak be 48-as hősök síremlékeinél készített fotóikkal.

1898: 120 évvel ezelőtt Erdélyben a szászok, románok és magyarok számos, több száz bank, biztosító társaság és több ezer szövetkezetből, vállalkozásból, iparos és gazdasági egyletekből álló hálózatok tulajdonosai, működtetői voltak. Ha tudomást szereztél városod valamely híres bankjáról, közgazdászáról, gazdasági iskolájáról, erőforrásainak példás múltbeli feldolgozási-értékesítési módjáról, gyárairól, küldd be nekünk felfedezéseide, régi fotók, képeslapok másolatait emailcímünkre magyarázataiddal. Számíthatsz díjainkra, fiatal időutazó.

Gyárfás Elemér Dicsőszentmártonban, Kós Károly Kalotaszegen, Iuliu Maniu és Iuliu Hosszu Gyulafehérváron élték meg 1918. végét. Városodban, településeden mi történt 1918-ban, az I. világháború utolsó évében? Kutasd fel, tárd fel, dolgozd fel, küldd be. Díjazni fogunk.

FELHĺVÁS

Ifjú szívekben élek...” Történeti vetélkedő

az 1848/1849-es szabadságharc

hőseinek

OKTÓBER 6.-i

emléknapja alkalmából

Keresd fel személyesen az 1848/1849-es szabadságharc kolozsvári emlékhelyeit!

2018-as kiemelt helyszín: a Házsongárd temető – Erdély Magyar Pantheonja.

A vetélkedő célja a fiatal nemzedék és a magyar szabadságharc erdélyi hősei közötti személyes kapcsolat, az emlékhelyekről szóló személyes ismeret megerősítése.

A vetélkedő feladatköre: Keressen fel a csatolt listán szereplő, valamint a mellékelt térképen is feltüntetett emlékhelyekből legalább 6 „negyvennyolcas” szabadságharcos sírhelyet; készítsen a helyszínen fényképet az emlékművel, mely mellett Ön is jelenjen megküldje el az így készült fényképeket a Buza László Egyesület email címére: idoutazok.iroda[dot]gmail.com és az EMNT Kolozs Megyei Elnökének email címére:  drschwartzrobert[dot]yahoo.com . Határidő: 2018. november 18, 18.00 óra.

Díjazás: könyvjutalom – az első 10 fénykép-beküldő szerző számára.

A Magyar Kormány támogatásával lebonyolított vetélkedő résztvevőit idén is a BETHLEN GÁBOR ALAPNÁL megpályázott ösztöndíjakkal jutalmazza a szervező Buza László Egyesület.

A szakmai kiértékelő bizottság tiszteletbeli elnöke: Dr. Ötvös István, PPKE Piliscsaba – Budapest, egyetemi docens, Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. Zsüritagok: Lönhárt Tamás, Toth Szilárd adjunktusok, Nagy Róbert, a BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR TÖRTÉNETI INTÉZETének igazgatója.

Programkoordinátor: Hunyadi Attila Gábor  adjunktus.

Időutazók Erdélyben - 2017. EREDMÉNYHIRDETÉS Erdélyivilágutazók, világjárok Erdélyben.

PUBLIKÁLVA : 2017 DECEMBER 17

Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Tanulmányokért
Időutazók Erdélyben - 2017. Erdélyi világutazók, világjárok Erdélyben.

EREDMÉNYHIRDETÉS
1. díj: Orbán Balázs a székely világutazó
Arany János Általános Iskola, Csíkszentimre, András Éva tanárnő
Czikó Katalin, Gál Eszter, Jakab Dávid, Jakab Lukrécia, Ravasz Kamilla, Szántó Bernadett,
György Ödön, Kovács Andrea, Kovács Anita, Cseke Csongor, Sugár Ábel (VIII. osztály).
2. díj: Balázs Ferenc világjáró zenei művei, Jobbágy Júlia ifjúsági lelkész
János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, Sigismund Toduta Zenei Líceum, Kolozsvár
Kiss Dalma, Kiss Jolán (IX. osztály), Fekete Tekla (X. osztály).
3. díj: Fenichel Sámuel nagyenyedi világjáró ornitológus, régész, biológus
Jósika Miklós Elméleti Líceum, Torda, Józan Erzsébet tanárnő, igazgató
Pozsonyi Dávid (VII. osztály)
DICSÉRETEK:
4. Moyses Márton
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely,
Forró-Bathó Ákos (XI. osztály)
5. Marosvásárhelyi világhírű sportolók: Bölöni László
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely,
Czimbalmos Szabolcs Attila (XI. osztály)
6. A Nyitrai házaspár 1956-1964
Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztúr,
Moldován Szeredai Eszter, Kántor István (X. osztály)
Zsűritagok:
Tiszteletbeli elnök:
Dr. Ötvös István, egyetemi docens, PPKE Piliscsaba, Nemzeti Emlékezet Bizottság.
Lönhárt Tamás, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT elnök, alapító tag.
Toth Szilárd, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alapító tag.
Nagy Róbert, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alapító tag.
Programkoordinátor:
Hunyadi Attila Gábor, egyetemi adjunktus, BBTE Kolozsvár, BENRT alelnök, programkordinátor